144 Теплоенергетика

 

Підготовку за цією спеціальністтю проводить кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Освітня програма "Теплофізика"

Мета підготовки спеціалістів – набуття кваліфікації інженера у виробничо-технологічній, організацій-но-керівній, проектній та науково-дослідній діяльності у галузі експлуатації, розробки, впровадження, модернізації теплоенергетичного та теплотехнічного обладнання, установок та систем: промислових підприємств, захисту навколишнього середовища. Випускники можуть також залучатися до інженерно-економічної, інженерно-екологічної, постачальницької, комерційної діяльності за фахом.

Кваліфікація: інженер-дослідник (в галузі енергетики та енергетичного машинобудування), магістр з теплофізики.

Працевлаштування випускників: комп’ютерне моделювання в галузі теплофізика, теплові та атомні електростанції; підприємства всіх галузей промисловості, як об’єкти промислової теплоенергетики, підприємства та виробничі організації сільського і житлово-комунального господарств, середні та вищі навчальні заклади, організації, фірми, агентства, асоціації та інші структури, профіль яких відповідає спеціалізації бакалавра енергетики, органи нагляду.

Набір на місця державного фінансування – 15 осіб.