112 Статистика

Кафедра статистики й теорії ймовірностей заснована в 2004 році. Вона входить до складу механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – класичного університету з давніми науковими традиціями і школами, високою репутацією провідного класичного університету.

Мета підготовки спеціалістів – розробка, впровадження та використання статистично-ймовірносних і математичних методів та алгоритмів, призначених для: використання в економічно-фінансових організаціях, підприємствах, державних установах, інституціях сфери обслуговування та торгівлі; оцінки ризиків, стратегічного планування; медицини, епідеміології, фармакології, клінічних випробувань; соціології, психології, лінгвістики, геології, екології.

Кваліфікація: математик-статистик, магістр статистики.

Випускники спеціальності „Статистика” можуть займати посади інженерно-наукового персоналу в галузях розробки, впровадження та використання статистично-ймовірносних та математичних методів, працювати фінансовим аналітиком у фінансових та страхових інстанціях (банках, інвестиційних фондах, фондових біржах, страхових організаціях тощо), займати посади референтів, консультантів, менеджерів та іншого середнього управлінського персоналу

Набір на місця державного фінансування – 15 осіб.