КАФЕДРИ

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій (детальніше)

 


Кафедра геометрії і алгебри (детальніше)

Завідувач кафедри – КУРДАЧЕНКО ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відомий фахівець з алгебри, теорії груп та теорії модулів.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 13 викладачів: професори, доктори наук – 2, кандидати наук – 7, викладачі – 3, асистент – 1.


Кафедра диференціальних рівнянь (детальніше)

 


Кафедра статистики й теорії ймовірностей (детальніше)

Завідувач кафедри – ТУРЧИН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Кафедра статистики й теорії ймовірностей заснована в 2004 році. Вона входить до складу механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – класичного університету з давніми науковими традиціями і школами, високою репутацією провідного класичного університету.


Кафедра теоретичної та комп'ютерної механіки (детальніше)

Завідувач кафедри – ЛОБОДА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Телефон: 776-82-41.
Організатором кафедри теоретичної механіки у Дніпропетровському державному університеті був видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки УРСР, академік АН СРСР і АН УРСР, професор Олександр Миколайович Діннік. Він же був ініціатором і активним учасником організації механічного відділення при Дніпропетровському державному університеті.


 

Кафедра аерогідромеханіки і енергомасопереносу (детальніше)

Завідувач кафедри – КНИШ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, доктор технічних наук, професор. Навчальний процес забезпечують 6 професорів, 9 доцентів, 1 старший викладач. Телефон: 374-98-02; 776-82-41.