111 Математика

Підготовку за цією спеціальністтю проводять кафедри матаналізу та теорії функцій, геометрії та алгебри, диференціальних рівнянь
 

Фундаментальна підготовка в галузі математики та поглиблені знання з інформатики. Уміння будувати логічно бездоганні міркування, це – почуття зачарування глибиною й стрункістю абстрактних понять. Розробка математичних моделей різноманітних фізичних процесів, бізнес-аналітика, логістика, фінансова й страхова математика, математичні методи обробки зображень, аналіз інформації в Інтернеті.

Сфера діяльності бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Математика”: розробка, впровадження і застосування математичних методів і алгоритмів для різних галузей господарства, математичне забезпечення досліджень в галузі науки, розробка та використання математичного забезпечення ЕОМ.

Кваліфікація: математик, магістр математики.

Бакалаври і спеціалісти за спеціальністю “Математика” можуть займати посади інженерно-техніч-ного персоналу (інженер, програміст обчислювального центру, лабораторії або конструкторського бюро); посади консультанта, дилера в комерційних фірмах, які пов’язані з математичним і програмним забезпеченням; викладача математика в середніх навчальних закладах; магістри – посади наукових співробітників, старшого або головного інженера, керівника лабораторії в наукових організаціях, викладача ВНЗ.

Значний набір на місця державного фінансування.