Навчальні посібники, підручники, методичні розробки

На сторінці розміщено праці викладачів (які цього побажали) нашого факультету в алфавітному порядку, а також деякі інструкції, рекомендації, вказівки, зразки і т. ін., щодо виконання деяких видів робіт.

 1. Абрамовский Е.Р., Карплюк В.И., Переметчик Н.Н. Атмосфера больших городов. Изд 2-е, исправленное и дополненное – Д.: Наука и образование, 2011. – 350 с. завантажити (pdf)
 2. Бондаренко Я.С., Турчин Є.В. Посібник до вивчення курсу "Теорія ризику в страхуванні" – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 24 с. завантажити (pdf)
 3. Веселовський В.Б., Дреус А.Ю. Сясєв А.В. Математичне моделювання та методи розрахунку тепло технологічних процесів. ‒ Д.: Вид-во ДНУ. ‒ 2004, 248 с.  завантажити (pdf)
 4. Гарт Е.Л., Лецер Ю.О. Лабораторний практикум із програмування та застосування алгоритмічних мов. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 48 с. завантажити (pdf)
 5. Дреус А.Ю., Сясев В.О. Методичні вказівки до написання курсових та дипломних робіт (проектів) для студентів, що навчаються за напрямом 6.050601 "теплоенергетика", та спеціальністю 7.05060102, 8.05060102 "Теплофізика" – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 38 с. завантажити (pdf)
 6. Макаренков Є.А.,  Сясєв А.В.  Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Вища математика" (розділ "Подвійний та криволінійний інтеграли") для студентів усіх спеціальностей. ‒ Д.: НМетАУ. ‒ 2002, 52 с.   завантажити (pdf)
 7. Калашнікова Н.В. Елементи алгебри та їх застосування в криптографії ‒ Д.: РВВ ДНУ, 2015. ‒ 40 с. завантажити (pdf)
 8. Калашнікова Н.В. Матриці та визначники в задачах і прикладах: Навч. посіб. ‒ Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2013. ‒ 76 с. завантажити (pdf)
 9. Калашнікова Н.В. Векторні простори і лінійні оператори: Навч. посіб. ‒ Д.: РВВ ДНУ, 2011. ‒ 60 с. завантажити (pdf)
 10. Сясєв А.В. Вступ до системи MathCAD: Навч. посіб. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 108 с. завантажити (pdf)
 11. Сясєв А.В. Диференціальні рівняння: Навч. посіб. (Гриф МОНУ) – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 358 с.  завантажити (pdf)
 12. Сясєв А. В. Конспект лекцій із курсу „Вища математика”. Диференціальні рівняння першого порядку.  – Д.: РВВ ДНУ, 2012. – 44 с. завантажити (pdf)
 13. Сясєв А. В. Вища математика. Розділ “Диференціальні рівняння вищих поряд-ків. Системи диференціальних рівнянь”: Конспект лекцій. – Д.: НМетАУ, 2005. – 44 с. завантажити (pdf)

 

 


РІЗНЕ (інструкції, рекомендації, вказівки, зразки і т. ін., щодо виконання деяких видів робіт). Все на правах рукопису...

 1. Інструкції та рекомендації щодо виробничої практики спеціальності "теплофізика" (pdf)
 2. Вказівки та рекомендації до розрахунку курсового завдання по МКЕ (магістри) (pdf)
 3. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студенів (розрахункова робота) з дисципліни "Пакети прикладних програм та СУБД". Спеціальність "теплофізика" (pdf)
 4. Методичні вказівки до модульних робіт з дисципліни "Обчислювальний експеримент в теплофізиці та сучасні прграмні засоби" (pdf)
 5. Розрахункове завдання з курсу "Тепломасообмін" для судентів напряму підготовки 6.050601 - теплоенергетика (pdf)
 6. Колодяжний А.П. Опорний конспект лекцій з курсу "Опір матеріалів та елементи будівельної механіки".  – Д.: РУКОПИС, 2009. – 32 с. (pdf)
 7. Калашнікова Н.В. Елементи алгебри та побудова деяких шифрів (Методична розробка для студентів математичних і технічних спеціальностей) ‒ Д.: РУКОПИС, 2015. ‒ 42 с. (pdf)