113 Прикладна математика (ММФ)

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА"КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В МЕХАНІЦІ РІДИНИ ТА ГАЗУ"

Підготовку  проводить кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Математичне та конструкторське моделювання в механіці рідини і газу, стосовно до теплоенергетики, авіаційної та космічної техніки, гідроаеродинаміки навколишнього середовища, промислових об’єктів та технологічних процесів збагачувальної технології. Аналітичні, чисельні та експериментальні дослідження тіл у потоці рідини та газу. Розробка математичних моделей та методів розрахунку різноманітних гідрогазодинамічних течій.

Кваліфікація: Магістр.Прикладна математика. Освітня програма "Комп'ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу".

Працевлаштування випускників: наукові співробітники та інженери науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, промислових підприємств різного профілю і форм власності, викладачі вищих навчальних закладів, професіонали в галузі комп’ютеризації, IT-компанії, різні галузі діяльності, пов’язані із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КОМП'ЮТЕРНА МЕХАНІКА"

Підготовку  проводить кафедрадра кафедра теоретичної та комп’ютерної механікиЇ

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою „Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання”, магістрів за освітньою програмою „Комп’ютерна механіка”, як фахівців у галузі прикладної математики і механіки, зокрема, програмного забезпечення розрахунків міцності, комп’ютерного моделювання в механіці деформівного твердого тіла та ресурсозабезпечення у машинобудуванні.

Кваліфікація: Магістр. Прикладна математика. Освітня програма " Комп'ютерна механіка.

Володіючи основами класичної фундаментальної та сучасної прикладної освіти з механіки і математики, маючи глибокий професіоналізм у галузі програмування та сучасних комп’ютерних технологій, наші випускники мають високу конкурентоспроможність на ринку праці. Вони успішно працюють у провідних конструкторських бюро, зокрема, у галузі ракетно-космічної та авіаційної техніки, комп’ютерних фірмах, у банківських, державних та приватних комерційних установах.


Набір на місця державного фінансування понад 30 осіб.