СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

111 Математика (детальніше)
  • Кваліфікація: математик, магістр математики.
014 Середня освіта (математика) (детальніше)
113 Прикладна математика

Освітні програми:

БАКАЛАВР -- Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання

 

Шановний абітурієнт 2019!

Доводимо до Вашого відома, що у цьому році набір на спеціальність 113 – Прикладна математика буде здійснюватись на дві освітні програми:

«Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання»

і

«Комп’ютерне моделювання та технології програмування».

При поданні електронної заяви Ви маєте можливість обрати освітню програму,

на якій бажаєте вчитись.

 

Якщо математика не викликає у вас негативних емоцій і Ви маєте бал 160 і вище з цього предмету, то у Вас є високі шанси бути зарахованим на бюджетні місця однієї із найбільш престижних і конкурентноздатних на ринку праці спеціальностей.

Спеціальність «Прикладна математика» освітня програма «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання» призначена для підготовки фахівців для роботи у найбільш науковоємних та високотехнологічних галузях.

Навчання на спеціальності, що сполучає в собі класичну фундаментальну і сучасну прикладну освіту з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук, вимагає певних зусиль, але потреба в фахівцях цієї спеціальності висока як в Україні, так і за її межами.

Випускники спеціальності мають широкі професійні можливості: це математичне, комп’ютерне та експериментальне моделювання процесів різноманітного походження, розробка, тестування, документування і використання програмного забезпечення та пакетів прикладних програм для задач автоматизації розрахунків, проектування та зниження матеріалоємності конструкцій нової техніки, моделювання процесів течій рідин, газів і плазми, створення та практичне використання сучасних комп’ютерних технологій в різних галузях, наукова, педагогічна та організаційно-управлінська діяльність в науково-дослідних та освітніх установах, виробничій сфері і комерційних структурах.

Висока математична, природничонаукова та комп’ютерна кваліфікація наших випускників високо цінується за кордоном, що надає їм можливості ще в студентські роки проходити стажування, а надалі і успішно працевлаштовуватись, за кордоном. На сьогодні наші випускники успішно працюють в відомих фірмах США, Німеччини, Канади, Іспанії, Франції, Польщі та ін (перехід на сторінку фото).

Багато з випускників вибирають наукову кар’єру. Більшість завідувачів кафедр відповідного спрямування та немало деканів, проректорів і ректорів ВНЗ Придніпровського регіону – це випускники нашої спеціальності.

Наші випускники, що відрізняються творчим підходом до проблеми і широким кругозором, давно відомі головним роботодавцям України, серед яких не тільки традиційні конструкторські та інжинірингові фірми, а й банки, страхові компанії, безліч комп'ютерних фірм. Вони є не тільки просто співробітниками чи керівниками різних ланок відомих комп’ютерних фірм та комерційних структур, але і їх засновниками та керівниками.

Це, зокрема, фірми ISD, AMC “Bridge”, Reinford та ін.

  •  комп’ютери   – це сучасно;
  •  механіка         – це вічно;
  •  їх поєднання – це перспективно;
  •  це набута здатність до самостійного оволодіння найновішими досягненнями науки і техніки і, як наслідок, розвинутий інтелект та високий попит і конкурентоспроможність на ринку праці.

Вибір успіху Вашого майбутнього життя сьогодні за Вами (детальніше).

Наші недавні досягнення.

Долучайтесь. Будемо працювати над цим разом!

 

МАГИСТР -- "Комп'ютерна механіка", " Комп'ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу" (детальніше)

  • Кваліфікація: Магістр. Прикладна математика. Освітня програма " Комп'ютерна механіка".
  • Кваліфікація: Магістр.Прикладна математика. Освітня програма "Комп'ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу"
112 Статистика (детальніше)
  • Кваліфікація: математик-статистик, магістр статистики.
144 Теплоенергетика (освітня програма "Теплофізика") (детальніше)
  • Кваліфікація: інженер-дослідник (в галузі енергетики та енергетичного машинобудування), магістр з теплофізики.