Заступник декана з виховної роботи

ПИПКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада – доцент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Місце народження: м. Дніпропетровськ (Україна)
Дата народження: 14 березня 1987 року

Освіта: з 2004 по 2009 рік навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «математика»

Наукові ступені

у 2012 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення впливу узагальнено пронормальних підгруп на будову деяких класів груп» за спеціальністю 01.01.06. – алгебра і теорія чисел (науковий керівник – Л.А. Курдаченко)

Професійна кар'єра

з січня 2012 по серпень 2012 ріку – асистент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з вересня 2012 року по 2013 рік – старший викладач кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 2013 по теперішній час – доцент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Напрями наукової роботи

  •  Теорія груп
  •  Теорія алгебр

За серію наукових робіт «Вплив узагальнено нормальних підгруп на будову деяких класів груп» у 2013 році нагороджений Грамотою Президії Національної академії наук України. З 2013 року – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Читає курси

Аналітична геометрія, впорядковані множини та решітки

Публікації за останні 5 років

2010 р.

1. Kurdachenko L.A., Pypka A.A., Subbotin I.Ya. On some properties of pronormal subgroups // Cent. Eur. J. Math. - 2010, 8(5), P. 840-845.
2. Пипка О.О., Чупордя В.А. Про деякі типи антинормальних підгруп // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Математика. – 2010, Вип. 15, С. 141-144.

2011 р.

3. Курдаченко Л.А., Пипка О.О., Субботін І.Я. Про характеризації пронормальних підгруп у деяких класах нескінченних груп // Доп. НАН України. – 2011. – № 1. – С. 23-27.
4. Пипка О.О. Будова скінченних груп, в яких кожна пронормальна підгрупа або нормальна, або абнормальна // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Математика. – 2011, Вип. 16, С. 109-112.
5. Пыпка А.А., Семко Н.Н. (мл.) Группы, имеющие только два типа пронормальных подгрупп // Вісник Київс. ун-ту. Фіз.-мат. науки. - 2011, Вып. 2, С. 36-41.
6. Kurdachenko L.A., Pypka A.A., Subbotin I.Ya. On some generalization of permutable and pronormal subgroups // 8th Intern. Algebraic Conf. in Ukraine - Lugansk, 2011, P. 109.
7. Pypka A.A., Semko N.N. (Jr.) Groups having only two types of pronormal subgroups // 8th Intern. Algebraic Conf. in Ukraine - Lugansk, 2011, P. 121.

2012 р.

8. Курдаченко Л.А., Пипка О.О., Субботін І.Я. Про деякі зв'язки та узагальнення пронормальних підгруп // Доп. НАН України. - 2012. - № 3. - С. 24-27.
9. Пыпка О.О., Семко М.М. (мол.) Про нескінченні групи, які мають тільки два типи пронормальних підгруп // Доп. НАН України. - 2012. - № 2. - С. 32-34.
10. Kurdachenko L.A., Pypka A.A., Subbotin I.Ya. On some generalization of normal subgroups // In Proceedings of the «Meeting on Group Theory and its applications, on the occassion of Javier Otal’s 60th birthday» (Zaragoza 2011). Biblioteca Rev. Mat. Iberoamericana - Madrid, 2012, P. 185-202.
11. L.A. Kurdachenko, A.A. Pypka, I.Ya. Subbotin On some generalizations of abnormal and pronormal subgroups // Intern. Math. Conf. on occasion the 70th year anniversary of Professor Vladimir Kirichenko - Mykolayiv, 2012, P. 62.
12. L.A. Kurdachenko, A.A. Pypka, I.Ya. Subbotin Some non-periodic groups whose cyclic subgroups are self conjugate-permutable // Intern. Conf. on Algebra dedicated to 100th anniversary of S.M. Chernikov - Kiev, 2012, P. 111.

2013 р.

13. L.A. Kurdachenko, V.V. Kirichenko, A.A. Pypka, I. Ya. Subbotin On Baer-Shemetkov’s decomposition in modules and related topics. // Algebra and Discrete Mathematics 2013, Volume 15, number 2, 161 – 173.
14. M.R. Dixon, L.A. Kurdachenko, A.A. Pypka On some variants of Schur and Baer theorems // 9th Intern. Algebraic Conf. in Ukraine - L'viv, 2013, P. 51.

2014 р.

15. Dixon M.R., Kurdachenko L.A., Pypka A.A. On some variant of theorems of Schur and Baer // Milan. Math. J., 2014, Volume 82, Issue 2, P. 233-241.
16. L.A. Kurdachenko, N.N. Semko, A.A. Pypka On some relationships between the upper and lower central series in finite groups. Proceeding of Francisk Scorina Gomel state university. - 2014, 2(83), P. 66-71.
17. Пипка О.О. Про деякі групи з черніковською групою автоморфізмів. // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Математика. – 2014, Вип. 22, С. 73-79.
18. М.Р. Діксон, Л.А. Курдаченко, О.О. Пипка Про деякі аналоги теорем Шура та Бера. Доповіді НАН України. - 2014. - № 10. С. 21-23.
19. A.A. Pypka Analogues of theorems of Schur and Baer for some locally finite groups. Proceeding of Francisk Scorina Gomel state university. - 2014, 6(87), P. 169-173.
20. Kurdachenko L.A., Pypka O.O. On some generalizations of Baer's theorem, Carpathian Mathematical Publications, 2014, 6 (2), 310-316.
21. Пыпка А.А. О некоторых группах с черниковской группой автоморфизмов // ІХ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2014» - Астана, Казахстан, 2014, С. 2155-2158.
22. Пыпка А.А. Аналоги теорем Шура и Бэра для некоторых локально конечных групп. 15-а міжнародна наукова конференція ім. акад. Кравчука. – Київ, 2014. – С. 163.
23. L.A. Kurdachenko, J. Otal, A.A. Pypka Some properties of automorphism groups of finite special rank // Intern. Algebraic Conf. dedicated to 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin - Kiev, 2014, P. 48.

 

e-mail: [email protected]