Перелік держбютжетних тем

  1. Визначення закономірностей взаємодії потоків з рухомими елементами конструкції і утворення гетерогенних систем в технологічних апаратах. Науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Гоман Олег Гаврилович
  2. Математичне та експериментальне моделювання втрати несучої здатності елементів конструкцій в умовах накопичення пошкоджень різної природи. Науковий керівникд.ф.-м.н., проф. Дзюба Анатолій Петрович
  3. Математичне, комп’ютерне та експериментальне моделювання контактних взаємодій і нестаціонарних станів у механіці неоднорідних структур. Науковий керівник д.т.н., проф. Гудрамович Вадим Сергійович
  4. Математичні моделі та чисельні методи теорії потенціалу і задачі оптимізації механічних та тепломасообмінних процесів у гетерогенних середовищах. Науковий керівникд.ф.-м.н., проф. Кочубей Олександр Олексійович
  5. Проблеми механіки руйнування кусково-однорідних п’єзоелектричних і п’єзоелектромагнітних тіл та незворотного деформування сплавів з пам’яттю форми. Науковий керівникд.ф-м.н., проф. Лобода Володимир Васильович
  6. Моделювання та оптимізація нелінійних еволюційних систем. Науковий керівникд.ф.-м.н., проф. Поляков Микола Вікторович