Магістратура

На сьогоднішні день в переважній більшості країн світу, у т.ч. і Україні, підтримується дворівнева система вищої освіти. Магістратура є другим рівнем освіти, підготовка магістрів здійснюється на базі  підготовки бакалавра за відповідним напрямом.

Задача магістратури – підготувати найбільш кваліфікованих професіоналів в спеціалізованій області знань. Підготовка магістра передбачає поглиблене вивчення теорії за обраною спеціальністю й підготовку до науково-дослідницької діяльності. 

В  процесі підготовки магістрів беруть участь найбільш кваліфіковані викладачі факультету яки обов’язково мають наукові ступені кандидата або доктора наук. Дипломні роботи магістра мають посилену дослідницьку складову, під час написання магістерських робіт студенти беруть участь в науково-дослідницьких роботах та проектах, наукових конференціях і семінарах  різного рівня, більшість публікують результати своїх робіт в спеціалізованих виданнях.

Термін навчання в магістратурі за всіма спеціальностями – 1.5 року. Перший рік відводиться для теоретичного навчання, наступні півроку відбувається практичне навчання й написання дипломної роботи магістра.

На відміну від підготовки бакалаврів, яка здійснюється за загальними напрямами освіти, навчання в магістратурі є більш спеціалізованим й здійснюється за спеціальностями. На механіко-математичному факультеті  ДНУ здійснюється підготовка магістрів за такими спеціальностями

Шифр напряму

Галузь знань

Шифр спеціальності

Спеціальність

0402

Фізико-математичні науки

8.04020101

Математика (за напрямами)

8.04020201

Теоретична та прикладна механіка

8.04020202

Механіка суцільних середовищ

8.04020203

Комп’ютерна механіка

8.04020501

Прикладна та теоретична статистика

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

8.05060102

Теплофізика

Якість підготовки магістрів на механіко-математичному факультеті підтверджується тим, що майже всі випускники працевлаштовуються на провідні посади в Українських і зарубіжних компаніях та установах, з успіхом вступають до аспірантури.

Інформацію про випускників магістратури ММФ  можна переглянути тут (дивись файл)

 

Механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара ласкаво запрошує до вступу в магістратуру!

 

Вступ до магістратури відбувається за конкурсним відбором. Вступники здають два вступних випробування: за фахом та з іноземної мови.

Програми фахових випробувань можна подивиться тут

http://www.dnu.dp.ua/view/programi_fahovih_viprobuvan

Навчання можливе за рахунок місць державного замовлення та на умовах контракту. Обсяг місць державного замовлення можна подивиться тут

http://www.dnu.dp.ua/view/derzhzam5