ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада – старший викладач кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Місце народження: м. Дніпропетровськ (Україна)
Дата народження: 18 січня 1987 року

Освіта: з 2004 по 2009 рік навчалась на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «математика»

Наукові ступені:

у 2015 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження будови груп, насичених переставними підгрупами» за спеціальністю 01.01.06. – алгебра і теорія чисел (науковий керівник – Л.А. Курдаченко)

Професійна кар'єра:

  • з вересня 2008 по червень 2009 року – викладач Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки ім. Є.О.Патона
  • з вересня 2009 по серпень 2011 року – асистент кафедри вищої математики та комп'ютерних технологій Дніпропетровської державної фінансової академії
  • з вересня 2011 по липень 2015 року – викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії
  • з вересня 2015 року по теперішній час – старший викладач кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Коло наукових інтересів:

  • теорія груп

Читає курси:

  • аналітична геометрія і вища алгебра
  • вища математика
  • лінійні моделі в економіці
  • елементарна математика в економіці
  • фінансова математика

Має понад 10 публікацій у провідних фахових українських та іноземних виданнях.

 

E-mail: [email protected]