ТУШЕВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - професор кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор кафедри геометрії і алгебри
Місце народження: м. Дніпропетровськ (Україна)
Дата народження: 11 вересня 1961 року

Освіта: з 1979 по 1984 рік навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету (ДДУ) за спеціальністю «математика», отримав диплом з відзнакою

Наукові ступені:

  • у 1987 році в Київському державному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп» за спеціальністю 01.01.06. – алгебра і теорія чисел (науковий керівник – С.М. Черніков)
  • у 2003 році в Інституті математики НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Зображення груп з умовами скінченності та пов’язані з ними модулі над груповими кільцями » за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел

Професійна кар'єра:

з 1967 по 1990 рік – асистент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 1990 по 2004 рік – доцент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 2004 по 2013 рік - професор кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 2013 по 2014 рік – професор, завідувач кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики ММФ ДНУ
з 2014 року по теперішній час – професор кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Коло наукових інтересів А.В. Тушева пов'язане з такими фундаментальними розділами математики:

  • алгебра
  • теорія груп
  • теорія кілець і модулів
  • теорія зображень

Член Американського Математичного товариства. Загальна кількість публікацій – понад 50. Публікувався у центральних математичних журналах як в Україні, так і в Росії, ФРН, США, Великій Британії.

Читає курси:

  • топологія
  • диференціальна геометрія
  • фінансовий аналіз
  • алгебраїчні структури

E-mail: avtushev@i.ua