ЧУПОРДЯ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада - доцент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент кафедри геометрії і алгебри
Місце народження: м. Дніпропетровськ (Україна)
Дата народження: 27 квітня 1982 року

Освіта: з 1999 по 2004 рік навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «математика», отримав диплом з відзнакою

Наукові ступені:

у 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв'язними групами» за спеціальністю 01.01.06. – алгебра і теорія чисел (науковий керівник – Л.А. Курдаченко)

Професійна кар'єра:

з 2006 по 2008 рік – асистент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 2008 по 2009 рік – старший викладач кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ
з 2009 по теперішній час – доцент кафедри геометрії і алгебри ММФ ДНУ

Коло наукових інтересів:

  • теорія груп
  • теорія модулів

Читає курси:

  • загальна алгебра та вибрані розділи алгебри
  • алгебра
  • комп'ютерні технології в алгебрі
  • диференціальна геометрія

Має понад 30 публікацій у провідних фахових українських та іноземних журналах.

 

E-mail: [email protected]