Спеціальність «Комп’ютерна механіка»

Звернення до абітурієнта

       Шановний абітурієнт !       

Якщо математика і комп’ютерні технології не викликають у вас негативних емоцій і Ви маєте високий шкільний бал з математики, то у Вас є високі шанси бути зарахованим на бюджетні місця однієї із найбільш престижних і конкурентоздатних на ринку праці спеціальностей.
 
Спеціальність «Прикладна математика» за освітньою програмою «Механіка» призначена для підготовки фахівців для роботи у найбільш науковоємних та високотехнологічних галузях. 

Навчання на спеціальності, що сполучає в собі класичну фундаментальну і сучасну прикладну освіту з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук, вимагає певних зусиль, але потреба в фахівцях цієї спеціальності настільки висока, що стипендії нашим студентам підвищені на 15-18%, а студенти-відмінники отримують стипендію на 30-50% вищу, ніж на інших спеціальностях.

Кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкцій є провідною з підготовки магістрів по спеціальності «Прикладна математика» за освітньою програмою «Комп’ютерна механіка».

Випускники спеціальності мають широкі професійні можливості: це математичне, комп’ютерне та експериментальне моделювання механічних процесів різноманітного походження, розробка, тестування, документування і використання програмного забезпечення та пакетів прикладних програм для задач автоматизації розрахунків, проектування та зниження матеріалоємності конструкцій нової техніки, а також раціонального енергозбереження та розподілу ресурсів, створення та практичне використання сучасних комп’ютерних технологій в різних галузях народного господарства, наукова, педагогічна та організаційно-управлінська діяльність в науково-дослідних та освітніх установах, виробничій сфері і комерційних структурах.

Висока математична, механічна та комп’ютерна кваліфікація наших випускників високо цінується за кордоном, що надає їм можливості ще в студентські роки проходити стажування, а надалі і успішно працевлаштовуватись, за кордоном. На сьогодні наші випускники успішно працюють в відомих фірмах США, Німеччини, Канади, Іспанії, Франції, Польщі та ін. 

Багато з випускників обирають наукову кар’єру. Майже кожний п’ятий випускник спеціальності став кандидатом або доктором наук. Серед них багато завідувачів кафедр, деканів, проректорів і ректорів ВНЗ Придніпров’я, а також керівників структурних підрозділів науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, КБ «Південне» та ін. 

Наші випускники є не тільки працівниками, але і засновниками та директорами відомих комп’ютерних фірм та комерційних структур.
Школа виховання кафедри - це не тільки висока професійна підготовка, але і набута здатність до самостійного оволодіння найновішими досягненнями науки і техніки і, як наслідок, розвинений інтелект та високий попит і конкурентоспроможність на ринку праці.

 
      Вибір успіху Вашого майбутнього життя сьогодні за Вами.
      Ви маєте перспективу стати «Профі».
      Долучайтесь. Будемо працювати над цим разом!


До історії розвитку спеціальності

З часу заснування (1953р.) і до 2011 року кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкцій була провідною з підготовки фахівців спеціальності «Динаміка і міцність» для забезпечення розрахунку міцнісної надійності елементів конструкцій ракетно-космічної техніки; 

З 2011 по 2015 рік – спеціальність «Динаміка і міцність» була перейменована на «Комп’ютерна механіка» напряму підготовки «Механіка».

З 1953 р. по 1963 р. кафедра була у складі фізико-технічного факультету;

З 1984 по 2002 рік кафедра - у складі факультету прикладної математики, як одна із засновниць цього факультету. 

З 1964 р. по 1984 р. і далі з 2002 року кафедра була у складі механіко-математичного факультету;


Починаючи з 2016 року, як результат реформи освіти в Україні, направленої на укрупнення спеціальностей, підготовка таких фахівців буде здійснюватись по спеціальності «Прикладна математика» за відповідними освітніми програмами на 2-х факультетах ДНУ:
 - Факультеті прикладної математики;
 - Механіко-математичному факультеті.
 
На ММФ підготовка бакалаврів спеціальності «Прикладна математика» здійснюється за освітньою програмою «Механіка», а магістрів за освітніми програмами відповідних кафедр:
 - Кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкційздійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Комп’ютерна механіка»
 - Кафедра теоретичної і прикладної механіки здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Теоретична і прикладна механіка»
 - Кафедра гідрогазодинаміки та тепломасопереносу здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Механіка суцільного середовища»;


Кваліфікація випускника кафедри

- це високий рівень професійної підготовки, як результат оптимального сполучення класичної фундаментальної і сучасної прикладної освіти з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук;

- це глибокі знання в галузі математичного і комп’ютерного моделювання механічних процесів для розрахунку та прогнозування міцності, надійності, довговічності і оптимального проектування сучасних конструкцій та споруд;

- це набута здатність до самостійного оволодіння найновішими досягненнями науки і техніки;

- це висока конкурентоспроможність на ринку праці.

Основні дисципліни, що викладає кафедра

 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технології програмування
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерне конструювання
 • Системи керування базами даних та Інтернет-технології
 • Математичні моделі механіки
 • Чисельні методи механіки
 • Варіаційне числення та методи оптимального проектування
 • Опір матеріалів
 • Основи теорії пружності
 • Теорія пластин і оболонок
 • Динаміка і стійкість деформівних систем
 • Комп’ютерні технології скінченно-елементного аналізу механічних систем
 • Обчислювальна механіка оболонкових конструкцій
 • Комп’ютерне моделювання інженерних задач міцності
 • Експериментальні методи механіки деформівного твердого тіла
 • Комп’ютерні задачі механіки і оптимізація конструкцій
 • та інші, всього біля 30 дисциплін.

Професійні можливості випускника

 • математичне, комп’ютерне та експериментальне моделювання механічних процесів і автоматизація розрахунків при проектуванні конструкцій нової техніки сучасного машинобудування, гірничовидобувної і металургійної промисловості, будівництва, судно-, авіа-, космічної та інших галузей науки і народного господарства;
 • створення, тестування, документування і використання програмного забезпечення та пакетів прик­ладних програм для задач розрахунку динаміки, міцності, стійкості, надійності, довговічності та оптимального проектування силових конструкцій;
 • розробка і застосування методів теорії опти­мальних процесів для зниження матеріалоємності конструкцій і раціонального розподілу ресурсів у народному господарстві;
 • створення та практичне використання сучасних комп’ютерних технологій в різних галузях народного господарства;
 • організаційно-управлінська діяльність у виробничій сфері і комерційних структурах;
 • педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем міцності і надійності конструкцій,  комп’ютерного моделювання механічних процесів та інформаційних технологій проектування.

Працевлаштування випускників

Випускники спеціальності «Комп'ютера механіка» успішно працюють в провідних конструкторських бюро, IT-компаніях та банках, в науково-дослідних інститутах академії наук України та державних і приватних комерційних установах, на підприємствах машинобудівної, металургійної і видобувної промисловості та будівництва, ведуть педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах.
Їх висока механічна, математична та комп'ютерна кваліфікація високо цінується за кордоном та надає їм широкі можливості успішного працевлаштуванння.
Студенти мають змогу додатково одержати кваліфікацію перекладача-референта. Досягнення наших випускників засвідчують високий рівень їх професійної підготовки та конкурентноспроможності на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.