113 Прикладна математика (ММФ)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА"

Підготовку  проводить кафедра теоретичної і прикладної механіки

Підготовка фахівців для розв’язування проблемних питань механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання складних механічних процесів з використанням сучасного математичного апарату та комп’ютерних технологій, проведення розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість.

Кваліфікація: професіонал в галузі теоретичної та прикладної механіки.

Працевлаштування випускників: кафедри механіки вищих навчальних закладів, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро підприємств, банківські, державні та приватні комерційні установи, педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах і коледжах. (Більше інформації)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МЕХАНІКА СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА"

Підготовку  проводить кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Математичне та конструкторське моделювання в механіці рідини і газу, стосовно до теплоенергетики, авіаційної та космічної техніки, гідроаеродинаміки навколишнього середовища, промислових об’єктів та технологічних процесів збагачувальної технології. Аналітичні, чисельні та експериментальні дослідження тіл у потоці рідини та газу. Розробка математичних моделей та методів розрахунку різноманітних гідрогазодинамічних течій.

Кваліфікація: гідродинамік, магістр з аеродинаміки.

Працевлаштування випускників: наукові співробітники та інженери науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, промислових підприємств різного профілю і форм власності, викладачі вищих навчальних закладів, професіонали в галузі комп’ютеризації, IT-компанії, різні галузі діяльності, пов’язані із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КОМП'ЮТЕРНА МЕХАНІКА"

Підготовку  проводить кафедрадра обчислювальної механіки та міцності конструкцій

Підготовка бакалаврів за освітньою програмою „Механіка”, магістрів за освітньою програмою „Комп’ютерна механіка”, як фахівців у галузі прикладної математики і механіки, зокрема, програмного забезпечення розрахунків міцності, комп’ютерного моделювання в механіці деформівного твердого тіла та ресурсозабезпечення у машинобудуванні.

Кваліфікація: професіонал в галузі комп’ютерної механіки.

Володіючи основами класичної фундаментальної та сучасної прикладної освіти з механіки і математики, маючи глибокий професіоналізм у галузі програмування та сучасних комп’ютерних технологій, наші випускники мають високу конкурентоспроможність на ринку праці. Вони успішно працюють у провідних конструкторських бюро, зокрема, у галузі ракетно-космічної та авіаційної техніки, науково-дослідних інститутах НАН України, у банківських, державних та приватних комерційних установах.


Набір на місця державного фінансування понад 30 осіб.