Кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкцій

 

комп’ютери     –  це сучасно; 
механіка          –  це вічно; 
їх поєднання   – це перспективно

Колектив кафедри нагороджено:

- Diploma in Progress" Міжнародної академії наук і вищої освіти (London, Great Briatane, 2013);
- Почесною Грамотою міністерства освіти і науки України (2003 р.) за визначні наукові досягнення та підготовку висококваліфікованих фахівців.

Завідувач кафедри - Дзюба Анатолій Петрович доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України.

Телефон: 056-745-00-85, e-mail: compumech@ua.fm

Спеціальність: кафедра здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Комп'ютера механіка» і бакалаврів спеціальності «Прикладна математика» за освітньою програмою «Механіка», як фахівців з прикладної математики, комп’ютерної механіки, розробки і використання програмного забезпечення та інформаційних технологій для автоматизації розрахунків міцності,  надійності  і оптимального проектування конструкцій, математичного і комп`ютерного моделювання механічних процесів різної природи та ресурсозбереження.

Спеціальність призначена для підготовки фахівців для роботи у найбільш науковоємних та високотехнологічних галузях народного господарства, що потребують творчого підходу для вирішення актуальних проблем сучасності. Кожний п’ятий випускник кафедри став кандидатом або доктором наук.

Інформація для абітурієнта:

- Звернення до абітурієнта, 
- До історії розвитку спеціальності,
- Кваліфікація випускника кафедри,
- Основні дисципліни, що викладає кафедра,
- Професійні можливості випускників.

Історія кафедри

Спеціалізуюча кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкцій була створена у 1953 році на (щойно створеному у 1952 р.) фізико-технічному (ракетному) факультеті у зв'язку з потребами підготовки фахівців з міцності і надійності конструкцій ракетно-космічної техніки, як загальноуніверситетська кафедра «Механіки суцільних середовищ». З 1956 по 1963 рік вона мала назву кафедри «Аерогідромеханіки і теорії пружності». В 1963 р. кафедра була переведена до складу механіко-математичного (на той час фізико-математичного) факультету і мала назву «Прикладної теорії пружності». В 1992 році кафедра була перейменована в кафедру «Обчислювальної механіки і міцності конструкцій». З 1984 по 2002 рік кафедра  була у складі факультету прикладної математики, як одна із фундаторів цього, щойно створеного (1984 р.) за ініціативи ректора ДДУ професора В.І.Моссаковського, факультету.

Засновником і незмінним завідувачем кафедри упродовж 36 років (1953 - 1989 р.р.) був видатний вчений-механік академік НАН України, Почесний громадянин м. Дніпропетровська, ректор Дніпропетровського університету упродовж 22 років (з 1964 по 1986р.), доктор фізико-математичних наук, проф. В.І. Моссаковський. В 2002 році кафедру знову було повернуто до складу механіко-математичного факультету.З 1989 року по 1994 рік кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, проф. Л.В.Андрєєв.

З 1994 року завідувачем кафедри є Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, проф. А.П.Дзюба.

У процесі розвитку кафедри склався сильний творчий колектив, відомий серед вчених не тільки України, але і далеко за її межами, як Дніпропетровська наукова школа механіки деформівного твердого тіла, яку пройшли більше 30 докторів та близько 200 кандидатів наук.

Засновником і науковим керівником цієї школи був видатний вчений-механік, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.І.Моссаковський. Сьогодні науковими керівниками школи є член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор В.С.Гудрамович та Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор А.П.Дзюба.

Професорами кафедри в різні періоди працювали: академік НАН України В. І. Моссаковський, член-кореспонденти НАНУ В.С.Гудрамович і П.І.Нікітін, Заслужені діячі науки і техніки України Л.В.Андреєв, В.З.Грищак, А.П.Дзюба, Є.С.Переверзєв, професори: А.І.Маневич, Л.І.Маневич, В.Г.Мусіяка, В.І.Онищенко, Ю.М.Почтман.

Закінчили спеціальність та (або) в різний час працювали на кафедрі доктори наук: І.В.Андріанов, Р.Є.Гейзен. М.П.Дубіна, О.Ю.Євкін, О.А.Зевін, Д.Г.Зеленцов, С.О.Владимиров, О.М.Кваша, В.Л.Красовський, акад. НАНУ Ю.Г.Кривонос, А.П.Круковський, В.В.Лобода, М.О.Мацур, Ю.О.Мельников, Ю.В.Міхлін, Л.В.Новикова, Н.І.Ободан, В.І.Олевський, А.М.Пасічник, В.В.Пилипчук, В.П.Пошивалов, Ю.М.Селіванов, О.В.Сладковський, С.О.Смирнов.

На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри здійснюється у напрямку математичного, комп'ютерного і експериментального моделювання механічних процесів різної природи та створення інформаційних технологій і прикладних комп’ютерних програм розрахунку динаміки, міцності, надійності, довговічності та оптимального проектування конструкцій в аерокосмічній галузі, машинобудуванні, геомеханіці, біомеханіці, будівництві та ін.

Розробки кафедри

Тільки з 2000р. на кафедрі виконано більше 15 держбюджетних науково-дослідних тем.

Створено (2011р.) Міжгалузевий науково-дослідний центр міцності і надійності конструкцій.

Під керівництвом проф. А.П.Дзюби розроблено проект оригінальної силової конструкції та проведено розрахунок міцності висотної, єдиної обертової в Україні, міської новорічної ялинки, що щорічно встановлюється у парку Л.Глоби, м.Дніпропетровськ, проект силової конструкції та розрахунок унікальної скульптурної композиції «Планета Альфреда Нобеля, встановленої на вул. Січеславська Набережна,18, що вже стала однією з прикрас міста Дніпропетровська, виконано ряд проектів у галузі розрахунку та зниження матеріаломісткості конструкцій ракетно-космічної техніки, комп'ютерного моделювання задач біомеханіки, зокрема, ендопротезів великих суглобів людини, дослідження поведінки та розрахунок міцності багатьох реальних конструкцій та ін.

Педагогічний та науковий потенціал кафедри це майже 30 викладачів і наукових співробітників, серед яких 5 докторів наук (професорів), 10 кандидатів наук (доцентів, провідних наукових співробітників), член-кореспондент Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник освіти України, 5 Відмінників освіти України.

Колектив кафедри забезпечує читання як механічних, так і (більше 15) дисциплін  комп’ютерного спрямування, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів. Фахівців вищої кваліфікації успішно готує магістратура, аспірантура і докторантура кафедри.

Кафедра має розвинуту матеріально-технічну базу

На кафедрі функціюють науково-дослідна лабораторія «Математичні методи механіки деформовного твердого тіла», де працює 16 наукових співробітників та інженерів, комп’ютерний клас, що забезпечує весь спектр практичної підготовки з сучасних комп’ютерних технологій, навчальна лабораторія, дослідницькі лабораторії з поляризаційно-оптичних методів, голографічної інтерферометрії, опору матеріалів і будівельної механіки, динаміки, міцності і стійкості тонкостінних елементів конструкцій, що забезпечують проведення більше, ніж 50 лабораторних робіт, де, крім навчального процесу, проводиться активна науково-дослідна робота студентів.